Archiwum za miesiąc 2016-03

Powershell: Porównanie grup użytkowników

2016-03-27

Problem: Masz użytkownika UserA. UserA należy do pewnych grup AD. Jest nowy uytkownik UserB, który docelowo powinien należeć do tych samych grup, co userA. Członkostwo  wpewnych grupach zostało już nadane, a w innych jeszcze nie. Musisz sporządzić listę grup, do których należy userA, a userB nie (i odwrtonie). Rozwiązanie: Skorzystamy z modułu ActiveDirectory. Możesz go […]

Powershell: Formatowanie napisów

2016-03-27

Jak wiesz w Powershell mamy dostęp do wszystkich funkcji .NET. A zbiór funkcji .NET dotyczący formatowania napisów jest naprawdę olbrzymi! Wystrczy przyjrzeć się dokumentacji funkcji ToString(), która potrafi zrobić napis praktycznie ze wszystkigo. Oczywiście do zbudowania ładnego napisu w powershell nie trzeba znać wszyskich możliwych funkcji. Oto jedn użyteczny przykład: [string]::Format(„Value {0:0.00} and value {1:p}”, […]

Powershell: Sprawdzenie MAC Adresów dla wielu komputerów

2016-03-27

Wydawać by się mogło, że konflikt adresów MAC nie powinien się zdarzać… a jednak, życie w IT bywa interesujące. Żeby sprawdzić jakie adresy MAC są wykorzystywane przez 'podejrzane komputery’ można posłużyć się następującym skryptem: $compList1 = 'Server01′,’Server02′,’Server03′ Invoke-Command -ComputerName $compList1 {Get-NetAdapter} | Select MacAddress,PSComputerName,Name Zaczynamy od zainicjowania listy komputerów. Tutaj została ona podana jawnie: $compList1 […]

Powershell: Złaczenie dwóch list po wspólnym kluczu. (Join dwóch list)

2016-03-27

Zdarza się, że mamy w powershellu do czynienia z dwiema listami. Obie mają np. kolumnę ID i obie listy mają inne kolumny, a twoim zadaniem jest połączyć te dwie listy w jedną. Poniższy skrypt realizuje takie zadanie. Najpierw skrypt, a potem komentarz: $list1 = Get-Process | select Id, Pm $list2 = Get-Process | select Id, […]

SQL: Szybka ściąga do konfiguracji KERBEROS

2016-03-27

Te kilka poleceń pozwala mi diagnozować problemy z połączeniem do SQL servera, zwłaszcza w przypadku wystąpienia błędu: SSPI handshake failed with error code 0x80090311 bardzo pomocne są artykuły https://mssqlwiki.com/2013/12/09/sql-server-connectivity-kerberos-authentication-and-sql-server-spn-service-principal-name-for-sql-server/ https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms191153.aspx z których pochodzą między innymi poniższe komendy. Do poprawnego skonfigurowania protokołu Kerberos i tym samym uniknięcia w/w błedu potrzebne są tzw. Service Principal Name skonfigurowane […]

By Rafał Kraik in SQL

SQL: Nie można połączyć się z serwerem. Timeout.

2016-03-27

W dużych środowiskach administrując serwerami nierzadko nie wiesz, czy między serwerami jest zaimplementowany firewall czy nie i ewentualnie, czy przepuszczany jest ruch do SQL servera. W takim przypadku rewelacyjnie pomocny jest program portquery. Można by powiedzieć, że to taki ping, który potrafi sprawdzić, czy osiągalny jest nie tyle cały host, co pewna usługa działająca na […]

By Rafał Kraik in SQL

Powershell: Sprawdzenie wersji pakietów oprogramowania na wielu komputerach

2016-03-27

Była sobie aplikacja, zaimplementowana na około 30 serwerach. Na niektórych z nich zainstalowano pakiet oprogramowania w wersji X a na innych w wersji Y. Na niektórych z tych serwerów pojawiały się pewne kłopoty, a na innych nie. W każdym razie wygląda na to, że przyczyną tych kłopotów może być zbyt niska wersja tego pakietu. Co […]