Archiwum za miesiąc 2013-12

Bluescreen i co dalej?

2013-12-30

Polecam freewarowy program działający z Windows x32 i x64 do przeglądania plików minidump powstajcych podczas Bluescreen : Blue Screen View. Ten program spodobał mi się bo: 1. Nie wymaga instalacji 2. Pozwala przeglądać pliki dump zdalnie 3. Po podświetleniu pliku minidump w menu można wybrać polecenie Search with Google!

Który job odwołuje się do pakietu SSIS?

2013-12-30

select js.step_name, js.command, j.name from msdb.dbo.sysjobsteps js join msdb.dbo.sysjobs j on js.job_id = j.job_id where command like '%atlas%’ W logu aplikacyjnym systemu Windows został onaleziony zapis o  nieudanym uruchomieniu pakietu SSIS: Package „Nazwa pakietu” failed. Moje zadanie to odnaleźć kto uruchomił pakiet i dlaczego doszło do błędu. Z pierwszą częścią pytania nie ma większego problemu. W […]

By Rafał Kraik in SQL, SSIS

c#: Pobranie do DataSet wyniku procedury składowanej

2013-12-19

Kawałek kodu, który uruchomi procedurę składowana na SQL i pobierze zwróconą przez nią tabelkę: SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(strConnectionString); SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(„sys.xp_fixeddrives”); sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; sqlCommand.Connection = sqlConnection; SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter(sqlCommand); DataSet ds = new DataSet(); try { dataAdapter.Fill(ds, „drives”); //do something – here loading data from table drives to list […]

Powershell: Usuwanie plików starszych niż 1 miesiąc

2013-12-19

Tym tematem już się kiedyś zajmowałem. Tym razem o wiele prostsze rozwiązanie z wykorzystaniem powershell: $SourceFolder = „d:\logs” $DestinationFolder = „k:\logs_archive” get-childitem -Path $DestinationFolder | where-object {$_.LastWriteTime -lt (get-date).AddDays(-31)} | remove-item A co zrobić jeżeli pliki starsze niż 2 tygodnie mają być przeniesione z jednego folderu do innego: get-childitem -Path $SourceFolder | where-object {$_.LastWriteTime -lt […]