Archiwum dla kategorii ‘Power Shell’

Powershell: Sprawdzenie czy data to sobota lub niedziela

2017-04-25

Załóżmy, że w swoim skrypcie potrzebujesz rozpoznać, czy dany dzień jest dniem wolnym (sobota lub niedziela) czy roboczym… Proste! $d = [datetime]::Now $d.dayofweek No i świetnie. Wynikiem może na przykład być: Tuesday Hmmm, ale czy aby zawsze? Na komputerze z polskimi ustawieniami regionalnymi może zostać zwrócone: Wtorek Jeśli chcesz sprawdzić czy dzień jest niedzielą czy […]

Powershell: Korzystanie z WebService

2017-03-13

Zdarza się, że programista aplikacji z jakiej ma również skorzystać skrypt powershell przewidział wyłacznie interfejs wymiany danych w postaci web service. Zobacz, jak łatwo można korzystać z web service z poziomu Powershell. Tutaj skorzystamy z publicznie dostępnych web service http://www.webservicex.net Po pierwsze należy utworzyć obiekt WebServiceProxy, który zostanie zainicjowany adresem web service. W tym przypadku sięgamy […]

Powershell: Szukanie użytkowników o nazwie pasującej do maski

2017-02-20

Zazwyczaj, konta w AD nie mają przypadkowych nazw. Nazwy muszą być nadawane zgodnie z przyjętą polityką. Np nazwy użytkowników mogą zawierać pierwsze litery nazwiska, a nazwy kont serwisowych mogą określać  środowiska w jakich są wykorzystywane, jakie usługi będą z nich korzystać, na jakich serwerach itp. W takim przypadku dość łatwo przeprowadzić inwentaryzację kont wykorzysywanych przez […]

Powershell: wywoływanie metod obiektów WMI

2017-02-09

Obiekty WMI mają złą sławę. Można z nich na prawdę dużo wyciągnąć, ale akurat ten kawałek platformy windows mógłby być trochę lepiej udokumentowany. Jednym z najbardziej tajemniczych tematów w pracy z WMI jest wywoływanie metod dla obiektów. Bez zbędnego rozwlekania tematu zobaczmy, jak to zrobić na 2 sposoby. Naszym zadaniem jest uruchomienie metodyDefragAnalysis na rzecz […]

Powershell: Get-Help about* zwraca tylko kilka pozycji

2017-01-09

W Powershell wersji 5 pojawił się bug powodujący, że polecenie Get-Help about* zwraca tylko kilka wyników, podczas gdy tych plików z dokumentacją języka powinno być o wiele więcej… Przyczyną była zła nazwa przypisywana plikom pomocy i można ten  problem naprawić uruchamiając następujące polecenie: Get-ChildItem -Path $pshome -Filter about*.txt -Recurse | Where-Object { $_.Name -notlike ‚*.help.txt’ […]

PowerShell: Własny typ enum

2016-12-27

Bardzo nie lubię literówek w moich skryptach, dlatego gdzie mogę korzystam z intellisence, wybieram wartości z listy, korzystam ze zmiennych zamiast stałych napisowych itp. W C# uwielbiam typ enum, bo dzięki niemu mogę korzystać z nic mi nie mówiących wartości liczbowych za pomocą nazwanch tekstów. W Powershellu również można korzystać z typu enum: Add-Type -TypeDefinition […]

Powershell: Dodanie do listy select pewnej wartości stałej

2016-12-14

Mamy następującą sytuację. W AD jest sobie grupa HR. Członkiem tej grupy jest użyrkownik Johny Employer. Grupa ma ustawioną właściwość ManagedBy na innego użytkownika Johny Manager. Chcielibyśmy dostać raport, w którym wyświetlimy nazwy wszystkich członków grupy HR, a obok nazwę managera (czyli osoby ustawionej dla grupy w polu ManagedBy. Zaczynamy od znalezienia managera: $manager = […]