Archiwum dla kategorii ‘Power Shell’

Powershell – uzyskiwanie nazwy dnia tygodnia

2019-03-29

Chcesz wydobyć z daty nazwę dnia tygodnia? No problem! Zobacz następujące propozycje: PS C:\> get-date -format „dddd” piątek PS C:\> get-date | select -expand dayofweek Friday PS C:\> (get-date).DayOfWeek Friday PS C:\> (get-date).ToString(„dddd”) piątek Teraz wynik takiego polecenia wystarczy zapisać do zmiennej i gotowe, np.: $dayOfWeek =  (get-date).ToString(„dddd”)

PowerShell: Sprawdzanie i nadawanie użytkownikom praw użytkownika User Rights

2019-03-09

W systemie Windows użytkownicy mogą mieć uprawnienia (do plików, drukarek itp) oraz prawa (do wyłączenia komputera, do zalogowania itp). Tutaj przedstawiam dwie funkcje, które pracują z prawami użytkowników. Pierwsza z nich sprawdza, czy użytkownik ma przyznane prawo, a druga nadaje takie prawo. Filozofia obu funkcji jest podobna. Polecenie secedit służy do wyeksportowania informacji o przyznanych […]

Powershell: Zmienne globalne

2019-02-28

W skryptach PowerShell można korzystać ze zmiennych lokalnych (widocznych wewnątrz funkcji), zmiennych skryptu (widocznych w skrypcie) i zmiennych globalnych (widoczne wszędzie). Popatrz na taki przykład: function Show-Variable() { echo „Inside the function: $MyVar” $MyVar=’BLUE’ } $MyVar = ‚GREEN’ echo „Outside the function: $MyVar” Show-Variable echo „Outside the function: $MyVar” Jest tutaj funkcja, która wyświetla wartość […]

Powershell: Błędu nie ma, a polecenie nie działa

2019-02-26

Mamy niby proste polecenie: ls -Recurse C:\Users\admin\Documents\| Select-Object Name,CreationTime | Where-Object -FilterScript {($_.CreationTime -lt (Get-Date).AddDays(-2) -and $_.Extension -eq „.txt”)} Niestety nic nie jest wyświetlane, a na pewno w tym katalogu są pliki TXT utworzone wcześniej niż 2 dni temu. O co chodzi? ls zwraca obiekty, które mają duuużo właściwości, między innymi Name, CreationTime i Extension […]

Powershell: Write-Host, Write-Warning i inne polecenia z serii…

2019-01-28

Zacznijmy od tego co to jest host. Jeśli administrujesz systemami, to pewnie hostem nazywasz komputer: „pingować hosta”, „logować się do hosta” itp. W przypadku powershella host to nie komputer, tylko program jakim łączysz sie do powrshella. Stąd też np polecenie Get-Host zwraca np wersję programu jakim się łączysz do powershella, a $PSVersionTable zwraca wersję powershella […]

Powershell: echo nie działa!

2018-12-19

Popatrz na taki skrypt: function doSomething() { param($times) $i = 0 while ($i -lt $times) { echo „$i” $i++ } } doSomething 3 Jeśli go uruchomisz, to wszystko działa jak należy. Funkcja jest wywoływana, polecenie echo wyświetla wyniki. Ale wystarczy drobna zmiana:

PowerShell: ErrorActionPreference, a kontynuacja pracy komend

2018-06-09

W poniższych przykładach wysyłamy zapytanie WMI do do komputera CantorXX (który nie istnieje) i localhost (który oczywiście istnieje i odpowiada poprawnie) CONTINUE To domyślna wartość ErrorActionPreference. Jak widać na obrazku poniżej polecenie po napotkaniu błędu zgłasza ten błąd, ale potem KONTYNUUJE i kontaktuje się z drugim komputerem SILENTLYCONTINUE Przy połączeniu do pierwszego komputera oczywiście dochodzi […]