Archiwum dla kategorii ‘Power Shell’

Windows: Powershell Remoting z uwierzytelnieniem HTTPS

2023-04-24

Powershell Remoting albo działa albo nie 🙂  Ewentualne problemy moga się wiązać z filtrowanym ruchem sieciowym ale też z samą konfiguracją usługi WinRM, bezpieczeństwem i uwierzytelnieniem. Jeśli komputery stoją w tej samej domenie, to wiele rzeczy będzie działać „od strzału” ale jeśli komputery nie są w domenie, to mogą być problemy. Dlatego zobaczmy, jak skonfigurować […]

Powershell: Odczyt dużego pliku z wykorzystaniem metod .Net

2022-01-11

Jeśli do przetworzenia jest dużo danych tekstowych i trzeba je np przefiltrować (coś w stylu polecenia grep). W takim przypadku przetwarzanie pliku przez Import-CSV albo Get-Content może być nieoptymalne, wolelibyśmy przetwarzać plik linia po linijce i … z pomocą mogą przyjść metody .NET Poniższy przykład pochodzi z Reading And Writing To Files · Powerstart to Powershell […]

Windows: wyszukiwanie w event log (dziennik zdarzeń)

2021-08-13

Event log to… „wielki śmietnik” pełen mnóstwa ciekawych informacji. Problemem jest tylko wygrzebanie istotnej informacji. Potrzebowałem np. sprawdzić, kto logował się interaktywnie do sysytemu w ciągu ostatnich 24 godzin. W tym celu stworzyłem „Custom View”, a w nim zbudowałem warunki filtrujące. To nie było trudne, bo event id dla zdarzenia logowanie to 4624. Problem tylko […]

PowerShell: Ustawianie zmiennej środowiskowej

2020-12-18

Niektóre aplikacje wymagają ustawienia zmiennych środowiskowych. W command line to nie problem: SET FLASK_DEBUG=1 i gotowe! Jednak coraz częściej to PowerShell jest domyślnym shellem. Jak więc ustawić zmienną środowiskową w PowerShell? [System.Environment]::SetEnvironmentVariable(’FLASK_DEBUG’, '1′,[System.EnvironmentVariableTarget]::Process) Nie jest to zbyt proste, ale: [SystemEnvironment] pozwala odwołać się do programistycznej klasy, która odpowiada za zarządzanie środowiskiem SetEnvironmentVariable – to metoda […]

PowerShell: ScheduledJob się nie wykonuje. Brak błędów

2020-09-20

Dziwna sprawa. W PowerShellu utworzony ScheduledTask nie uruchamia się. PowerShell go widzi, ale nie wiadomo, co powoduje, że zaplanowane zadania nie startują. Oto kod tworzący taki przykładowy job: $options = New-ScheduledJobOption -StartIfOnBattery -RunElevated $min = New-TimeSpan -Minutes 1 $trigger = New-JobTrigger -RepetitionInterval $min -RepeatIndefinitely -At (Get-Date) -Once Register-ScheduledJob -Name „My Task” -Trigger $trigger -ScheduledJobOption $options […]

PowerShell: Testowe połączenie przez remoting do lokalnego komputera

2020-06-20

Remoting służy do uruchamiania poleceń na zdalnym komputerze. Zdarza się jednak, że chcesz przetestować połączenie na lokalnym komputerze, czyli przez remoting połączyć się ze swojego komputera na swój komputer. Jak to zrobić? Twój lokalny komputer ma kilka nazw, które można wykorzystać łącząc się do niego: localhost 127.0.0.1 $env:COMPUTERNAME Niestety polecenie w takiej postaci: Invoke-Command -ComputerName […]

Powershell: Włączanie usługi na komputerze z publicznym profilem sieci

2020-06-20

Do włączenia remotingu na komputerze lokalnym poinciana wystarczyć następująca komenda uruchamiana „jako administrator” Enable-PSRemoting Jeśli jednak wśród interfejsów sieciowych znajduje się chociaż jeden oznaczony jako publiczny, to ta komenda może nie włączyć remotingu. WinRM firewall exception will not work since one of the network connection types on this machine is set to public. Change the […]