Archiwum dla kategorii ‘Power Shell’

Powershell: praca z rejestrem HKEY_CLASSES_ROOT

2017-09-10

Z powershellem można wszystko! Czy aby na pewno? Program regedit.exe pozwala edytować cały rejestr, podczas gdy w powershellu dostępne są tylko dwie części: HKLM HKLU A co z HKEY_CLASSES_ROOT? Nie można? Da się! Wykorzystaj do tego polecenie New-PSDrive: New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT

Powershell: sprawdzanie, czy port jest otwarty

2017-08-16

Im bardziej skomplikowana i zabezpieczona jest infrastruktura sieciowa, tym trudniej jest diagnozować występujące problemy. Weźmy na przykład kwestię serwera, do którego nie można się połączyć przez RDP lub do serwera SQL. Jeśli serwer występuje w tej samej sieci, w tym samym segmencie, to jednym z podstawoych testów, jakie mogły by być wykonane jest ping sprawdzający […]

Powershell: wyświetlenie informacji o procesie i użytkowniku jednocześnie

2017-08-02

Jak zwykle w powershell zadanie można zrealizować na dziesiątki sposobów, a ten poniżej to tylko jedna z propozycji Get-WmiObject win32_process | Foreach { ` $ret=@{}; ` $ret[‚ProcessName’]=$_.Name; ` $ret[‚Owner’]=$_.GetOwner().User; ` $obj =New-Object -TypeName PSObject -Property $ret; ` $obj } Co takiego się tutaj dzieje? Ponieważ polecenie Get-Process samo w sobie nie posiada możliwości wyświetlenia właściciela […]

Powershell: Sprawdzenie czy data to sobota lub niedziela

2017-04-25

Załóżmy, że w swoim skrypcie potrzebujesz rozpoznać, czy dany dzień jest dniem wolnym (sobota lub niedziela) czy roboczym… Proste! $d = [datetime]::Now $d.dayofweek No i świetnie. Wynikiem może na przykład być: Tuesday Hmmm, ale czy aby zawsze? Na komputerze z polskimi ustawieniami regionalnymi może zostać zwrócone: Wtorek Jeśli chcesz sprawdzić czy dzień jest niedzielą czy […]

Powershell: Korzystanie z WebService

2017-03-13

Zdarza się, że programista aplikacji z jakiej ma również skorzystać skrypt powershell przewidział wyłacznie interfejs wymiany danych w postaci web service. Zobacz, jak łatwo można korzystać z web service z poziomu Powershell. Tutaj skorzystamy z publicznie dostępnych web service http://www.webservicex.net Po pierwsze należy utworzyć obiekt WebServiceProxy, który zostanie zainicjowany adresem web service. W tym przypadku sięgamy […]

Powershell: Szukanie użytkowników o nazwie pasującej do maski

2017-02-20

Zazwyczaj, konta w AD nie mają przypadkowych nazw. Nazwy muszą być nadawane zgodnie z przyjętą polityką. Np nazwy użytkowników mogą zawierać pierwsze litery nazwiska, a nazwy kont serwisowych mogą określać  środowiska w jakich są wykorzystywane, jakie usługi będą z nich korzystać, na jakich serwerach itp. W takim przypadku dość łatwo przeprowadzić inwentaryzację kont wykorzysywanych przez […]

Powershell: wywoływanie metod obiektów WMI

2017-02-09

Obiekty WMI mają złą sławę. Można z nich na prawdę dużo wyciągnąć, ale akurat ten kawałek platformy windows mógłby być trochę lepiej udokumentowany. Jednym z najbardziej tajemniczych tematów w pracy z WMI jest wywoływanie metod dla obiektów. Bez zbędnego rozwlekania tematu zobaczmy, jak to zrobić na 2 sposoby. Naszym zadaniem jest uruchomienie metodyDefragAnalysis na rzecz […]