Archiwum za miesiąc 2018-02

SQL: Cannot resolve the collation conflict…

2018-02-25

Zdarza się i to szczególnie wtedy, kiedy baza danych ma inne collation niż serwer/instancja SQL, że wykonywanie zapytania pobierającego dane z jednej bazy i porównującego te dane z danymi z innej bazy, że zapytanie kończy się błędem: Cannot resolve the collation conflict between „SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” and „Polish_CI_AS” in the equal to operation.  Collation to parametr zarówno […]

By Rafał Kraik in SQL

Python: Wyrażenia regularne – moduł re (regex)

2018-02-14

O wyrażeniach regularnych pisałem już tutaj: https://www.mobilo24.eu/wyrazenia-regularne-bardzo-krotki-przewodnik/ Teraz parę słów o wyszukiwaniu w napisie liczb z wykorzystaniem regular expressions (regex) w Pythonie: Ilekroć chcesz pracować z wyrażeniami regularnymi zacznij od zaimportowania modułu re import re Załóżmy, że mamy do czynienia z napisem „OSTP 288” i chcemy wyciągnąć z niego 288. Po kolei należy: korzystając z funkcji […]

Python: Odczyt pliku CSV

2018-02-03

Załóżmy, że w pliku cities.csv znajduje sie następujący tekst CityName,Number,YesNo New York,80,0 San Francisco,95,1 Paris,95,0 Rome,100,1 czyli mamy do czynienia ze standardowym plikiem Comma Separated Values (CSV) Żeby rozpocząć pracę z plikiem CSV zaimportuj najpierw moduł csv. Funkcja, która rzeczywiście wczyta i zinterpretuje plik CSV to csv.reader. Generalnie posiadając przetworzony przez reader plik w zmiennej, […]