Powershell: Jak sprawdzić architekturę maszyny x32 lub x64

16-Kwi-2014

Tak:

$x=Get-WmiObject -ComputerName serwer01 -Class win32_operatingsystem
$x.OSARCHITECTURE

Architecture

Jak widać sprawdzenie może sie odbyć zdalnie.

Dodaj komentarz:

Autor: Rafał Kraik