Powershell: Nazwa aktualnej funkcji

29-kwi-2014

Dajmy na to, że chcesz wyświetlić informację o błędzie i zawrzeć w niej nazwę aktualnie uruchomionej funkcji. Posłuż się:

$MyInvocation.MyCommand

W przypadku Powershell 2.0 analogicznym poleceniem jest:

(Get-PSCallStack)[0].Command

Tutaj sprawa wygląda jeszcze fajniej, bo można zapytać, jaka funkcja wywołała moją funkcję używając:

(Get-PSCallStack)[1].Command

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik