Powershell: Tworzenie własnego obiektu

29-kwi-2014

Programiści przyzwyczajeni są do tego, że mogą stworzyć obiekt o dowolnych właściwościach. Oto jak to zrobić w powershell:

$o = New-Object PSObject

ta linia tworzy obiekt $o, który nie ma jeszcze żadnych specyficznych właściwości

$o  | Add-Member 'Name' ''

powoduje dodanie do obiektu $o właściwości Name o wartości ”

Aby skorzystać z obiektu:

$o.Name = 'Rafal'
$o

i gotowe!

A tu to samo, ale w nieco inny sposób:

$hash = @{ Name = '';Date = Get-Date; Value = '' }
$o = new-object PSObject -Property $hash 
$o

Najpierw tworzymy tabelę hashującą z określonymi nazwami i wartościami domyślnymi, a potemtworzymy obiekt wskazując, że właściwości znajdują się w tej tabeli!!!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik