Powershell: Tworzenie własnego obiektu

29-Kwi-2014

Programiści przyzwyczajeni są do tego, że mogą stworzyć obiekt o dowolnych właściwościach. Oto jak to zrobić w powershell:

ta linia tworzy obiekt $o, który nie ma jeszcze żadnych specyficznych właściwości

powoduje dodanie do obiektu $o właściwości Name o wartości ”

Aby skorzystać z obiektu:

i gotowe!

A tu to samo, ale w nieco inny sposób:

Najpierw tworzymy tabelę hashującą z określonymi nazwami i wartościami domyślnymi, a potemtworzymy obiekt wskazując, że właściwości znajdują się w tej tabeli!!!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik