Archiwum za miesiąc 2014-04

During undoing of a logged operation in database ‚MyDB’, an error occurred…

2014-04-14

Pełny komunikat (3314): During undoing of a logged operation in database ‚MyDB’, an error occurred at log record ID (206671:82089:65). Typically, the specific failure is logged previously as an error in the Windows Event Log service. Restore the database or file from a backup, or repair the database. a poprzedni komunikat to (1203): Process ID […]

By Rafał Kraik in SQL

Zależności SQL – dyski w clustrze

2014-04-10

Trzeba przenieść bazę danych na inny dysk w clustrze. Dyski już gotowe, widać je w clustrze pora na zabawę z SQL. Niestety po poleceniu ALTER DATABASE xxx MODIFY FILE dostałem błąd: Cannot use file ‚I:\Default\xxxx.mdf’ for clustered server. Only formatted files on which the cluster resource of the server has a dependency can be used. […]

By Rafał Kraik in SQL

Powershell: dynamiczna nazwa zmiennej

2014-04-10

Może być tak, że pracujesz z pewną ilością danych. Za każym razem może to byc inna liczba danych umieszczonych w tabeli ze zmienną ilością kolumn. Jeśli trzeba by policzyć sumę dla każej kolumny w tej tabeli mogłyby się przydać zmienne sum1, sum2, sum3 …. Oczywiście warto byłoby skorzystać z tablicy, ale jeśli preferujesz zmienne, to […]

Powershell: Wykonanie zapytania w SQL

2014-04-09

Załóżmy, że chcesz w Powershell wykonać zapytanie do serwera SQL i coś zrobić z wynikiem. Oto moja propozycja: function RunQuery ([string]$computer,[string]$instance,[string]$database,[string]$query) {   try   {     #determine the name of instance (for default instance – simply the server name and for named instance servername\instancename     if($instance -eq „MSSQLSERVER”)     {        $SQLServer = $computer […]

Powershell: Błąd podczas instalacji Powershell Web Access

2014-04-09

Powershell Web Access pozwala na połączenie do serwera Windows Server 2012 za pomocą przeglądarki, do dedykowanej aplikacji webowej, która z kolei potrafi utworzyć sesję powershell do dowolnego innego komputera w sieci. Bardzo sprytne, zakładając że przeglądarkę można uruchomić obecnie na komputerze, tablecie, telefonie… pralce (może z czasem…). Oczywiście usługa musi być wcześniej skonfigurowana. Próbowałem zainstalować […]

Błąd przy usuwaniu JOBa po poprzednim usunięciu maintnance planu

2014-04-07

Chciałem usunąć joby powiązane z maintnance planem. Zacząłem od  usunięcia maintnance planu, co udało się znakomicie! Maintanace planów już nie było, joby pozostały. Próbuję więc usunąć joba, a tu: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint „FK_subplan_job_id”. The conflict occurred in database „msdb”, table „dbo.sysmaintplan_subplans”, column ‚job_id’. The statement has been terminated. (Microsoft SQL […]

By Rafał Kraik in SQL

Kiedy się skończy SHRINK?

2014-04-06

Kiedy shrinkujesz bazę, mimo tego, że dobrze wiadomo, że shrinkowanie nie jest dobre, no ale czasem trzeba, a obawiasz się o zablokowanie bazy na długi długi czas, możesz wykonywać pomiejszanie pliku etapami. Np zamiast pomniejszyć ją o 50 GB na raz, zmniejsz ją po 5 GB w 10 krokach. Zawsze to masz jakąś kontrolę nad […]

By Rafał Kraik in SQL