SSAS: Backup / Restore / DROP wszystkich baz danych OLAP

16-sty-2015

Nie znalazłem jednej komendy wykonującej backup wszystkich baz danych. Dlatego wylistowałem bazy danych (poprzedni wpis) i złożyłem w całość dużą komendę:

<Batch xmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine"Transaction="false" >
 <Backupxmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine">
 <Object>
 <DatabaseID>XXX</DatabaseID>
 </Object>
 <File>E:\Default\XXX.abf</File>
 <AllowOverwrite>true</AllowOverwrite>
 </Backup>
 <Backupxmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine">
 <Object>
 <DatabaseID>YYY</DatabaseID>
 </Object>
 <File>E:\Default\YYY.abf</File>
 <AllowOverwrite>true</AllowOverwrite>
 </Backup>

podobnie z komendą do restore:

<Batch xmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine"Transaction="false" >
 <Restorexmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine">
 <File>E:\Default\XXX.abf</File>
 <DatabaseName>XXX</DatabaseName>
 <DbStorageLocationxmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2008/engine/100/100">D:\Default\</DbStorageLocation>
 </Restore>
 <Restorexmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine">
 <File>E:\Default\YYY.abf</File>
 <DatabaseName>YYY</DatabaseName>
 <DbStorageLocationxmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2008/engine/100/100">D:\Default\</DbStorageLocation>

</Restore> </Batch>

A jeśli się okaże, że wszystkie (lub po prostu większa ilość baz) mają być usunięte, to skorzystaj z:

<Batchxmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine"Transaction="false" >

 <Deletexmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine">

 <Object>

 <DatabaseID>XXX</DatabaseID>

 </Object>

 </Delete>

 <Deletexmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine">

 <Object>

 <DatabaseID>YYY</DatabaseID>

 </Object>

 </Delete>

</Batch>

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik