SSAS Jak zobaczyć zapytanie MDX generowane poprzez zakładkę Browser TAB w BIDS

4-lut-2013

W wersji 2012 służy do tego przełącznik Design View: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189718.aspx

W wersji 2008 i wcześniejszej musisz podsłuchać swoją sesję profilerem: http://www.bidn.com/blogs/AdamJorgensen/ssas/463/introduction-to-using-profiler-with-ssas-2008

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik