SSAS: XMLA – wylistowanie wszystkich baz OLAP

16-sty-2015

Żeby stworzyć listę baz OLAP z wykorzystaniem komend języka XMLA:

<Discover xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis">
 <RequestType>DBSCHEMA_CATALOGS</RequestType>
 <Restrictions />
 <Properties />
</Discover>

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik