Archiwum dla kategorii ‘Python’

Python: zmiana wartości w DataFrame dla wierszy spełniających określony warunek

2018-11-25

DataFrame może zawierać dużo wierszy. Czasami chcesz zmienić wartość w określonej kolumnie, ale tylko pod warunkiem, że dane w wierszu spełniają jakiś określony warunek.Zacznijmy od  instrukcji tworzącej prosty data frame: import pandas as pd import numpy as np df = pd.DataFrame(columns=[‚values’,’values2′]) for i in range(10): df.loc[i] = [i,i*10] df Teraz kolej na sztuczkę. Trzeba znaleźć […]

Python: Pandas: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame

2018-11-25

Popatrzmy na takie polecenie: import pandas as pd df = pd.DataFrame({‚Name’:[‚Jack’,’Sue’,pd.np.nan,’Bob’,’Alice’,’John’], ‚A’: [1, 2.1, pd.np.nan, 4.7, 5.6, 6.8], ‚B’: [.25, pd.np.nan, pd.np.nan, 4, 12.2, 14.4], ‚City’:[‚Seattle’,’SF’,’LA’,’OC’,pd.np.nan,pd.np.nan]}) df[[‚A’,’B’]].fillna(‚?’, inplace=True) wynik to niestety ostrzeżenie: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame  See the caveats in the documentation: […]

Kurs data science: „Analiza danych w Python i PANDAS” za free!

2018-08-28

Od dzisiaj na platformie Udemy dostępny jest kurs „Analiza danych w Python i PANDAS”. Z tej okazji przez krótki czas kurs będzie dostępny za darmo! To taki give-back dla społeczności, bez której samodzielne rozwiązywanie wielu problemów byłoby koszmarne. Jeśli zdążyłeś/aś to poniższy link pozwoli na darmowe zapisanie się na szkolenie. Jeśli kurs został już sklasyfikowany […]

Python/Pandas: Testowe dane. Linki do dataset

2018-07-08

Tym razem tylko porcja linków, pod którymi można znaleźć przdatne dane do testów i nauki Pythona i Pandas: Fantastyczny zbiór danych wraz z już opracowanym, opublikowanym i skąd inąd interesującym data story: https://github.com/fivethirtyeight/data Zadania do samodzielnego rozwiązania z zakresu Python/Pandas: https://www.w3resource.com/python-exercises/pandas/index.php Prawie, że kurs „hands on lab” z zakresu Pandas, z założenia skupia się na samej […]

Python: wycięcie z napisu tekstu w cudzysłowiu

2018-05-08

Załóżmy, że masz taki tekst: message = ‚Document „cv.doc” was printed on printer: XEROX’ z tego napisu chcesz wyciąć  tylko nazwę dokumentu cv.doc. Można by to zrobić posługując się zwykłymi poleceniami pracującymi na napisach, ale nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie – trzeba się sporo przy tym napracować, a na dodatek kod będzie nieczytelny, trudny […]

Python: Różnica między == a „is”

2018-05-08

Można mieć wątpliwości w jaki sposób porównywać ze sobą wartości, bo dostępne są dwie podobne instrukcje: operator porównania wartości zmiennych == oraz operator porównania zmiennych „is” Najpierw zobaczmy sytuację kiedy oba operatory zwrócą te same wyniki: a = ‚mouse’ b = ‚mouse’ #sprawdzam czy a == b print (a==b) #sprawdzam czy a i b to […]

Python: Wyrażenia regularne – moduł re (regex)

2018-02-14

O wyrażeniach regularnych pisałem już tutaj: https://www.mobilo24.eu/wyrazenia-regularne-bardzo-krotki-przewodnik/ Teraz parę słów o wyszukiwaniu w napisie liczb z wykorzystaniem regular expressions (regex) w Pythonie: Ilekroć chcesz pracować z wyrażeniami regularnymi zacznij od zaimportowania modułu re import re Załóżmy, że mamy do czynienia z napisem „OSTP 288” i chcemy wyciągnąć z niego 288. Po kolei należy: korzystając z funkcji […]