Visual Studio Code: Python: Automatyczne uruchomienie środowiska wirtualnego venv

26-paź-2022

Visual Studio Code pozwala na korzystanie ze środowisk wirtualnych tworzonych w Pythonie. Takie środowisko bywa czasami uparte i nie chce sie automatycznie uruchomić. Oto jak udało mi się skłonić VSC do automatycznego uruchamiania wybranego środowiska.

– otwórz nowy pusty folder (projekt)

– otwórz terminal i stwórz nowy environment

python -m venv myenv

– dodaj do projektu plik z kodem pythonowym (wystarczy żeby miał w sobie cokolwiek, np. print(’hello’))

– naciśnij Ctrl+Shift+P i wyszukaj w palecie polecenia „Select Python interpreter”

 

 

– wskaż na interpreter z utworzonego wcześniej environment (w podkatalogu myenv)

Teraz jeśli uruchomisz nowy terminal, to ten terminal automatycznie aktywuje środowisko myenv (uruchamiając terminal miej już otwarty plik .py)

Jeśli uruchomisz skrypt, VSC też aktywuje to środowisko.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik