Python: Grupowanie po dacie z sumą – redukcja liczby wierszy

12-Mar-2022

Problem:

Dane pochodzące z wielu plików, zostały zaimportowane do Pandas Data Frame w następującej postaci:

Chcielibyśmy uniknąć wielokrotnie powtarzanej daty, wartości numeryczne znajdujące się w col1, col2 i col3 powinny się nasumować, dając taki efekt:

Rozwiązanie:

Wydaje się, że funkcjonalnością stworzoną do takiego celu jest grupowanie. Wystarczy na rzecz obiektu data frame wywołać metodę groupby wskazując, że grupowanie ma się odbyć ze względu na datę, a dla kolumn numerycznych chcemy zobaczyć sumę. Oto propozycja rozwiązania:

 

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik