Skrót klawiaturowy View.Code w Visual Studio 2013 gdy F7 nie działa

11-sty-2014

Jestem przyzwyczajony z wcześniejszych wersji Visual Studio, że przyprzejściu od formularza do kodu lub od kodu do formularza mogłem posługiwać się skrótem klawiaturowym F7 lub Shift F7. W Visual studio 2013 F7 nie działa, a właściwie działa, tylko ma inną funkcję – „Build Solution”.

Żeby zmienić działanie na przełączanie się z View Designer do View Code wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Tools >> Options

2 Wybierz Keyboard

3. Wyszukaj komendy View.ToggleDesigner

4. Naciśnij F7

5. OK

Używaj F7 do przełączania się miedzy widokami.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik