C#: Błąd: Error 1923. Service could not be installed. Verify that you have sufficient privileges to install system services

18-Sie-2015

Jak to!? Ja administrator nie mogę zainstalować usługi!

Cóż, w moim przypadku chodziło o to, że ta usługa… już istniała.

Jeśli chcesz taką usługę odinstalować posłuż się poleceniem:

sc delete <nazwa_usługi>

Dodaj komentarz:

Autor: Rafał Kraik