C# Jaka metoda wywołała bieżącą metodę?

3-lis-2013

Jeżeli potrzebujesz dowiedzieć się, jaka metoda wywołała bieżącą metodę posłuż się poniższym kodem:

using System.Diagnostics;

private void Logger()

{

StackFrame stackFrame = new StackFrame(1);
string parentMethodName=stackFrame.GetMethod().Name;
MessageBox.Show(parentMethodName);

}

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik