PowerShell i IIS 07: Korzystanie z Get-Website

29-paź-2016

Załóżmy, że do nowego site należy wgrać plik, który stanie się pierwszą domyślną stroną w tym site. Ta strona może następnie posłużyć administratorowi do przetestowania poprawności utworzenia tego site. W poniższym przykładzie zawartość takiej strony będzie ograniczona do… nazwy site.

W pierwszym kroku pobieramy nazwę site i konwertujemy wynik do postaci HTML. Tak utworzony tekst zapisujemy w zmiennej $content.

Plik z tak przygotowaną zawartością należy umieścić w katalogu tego site. Stąd kolejna instrukcja za pomocą Get-WebSite pobiera ścieżkę do zmiennej $path

Domyślnie jeżeli użytkownik nie określa w przeglądarce jaki plik ma zostać załadowany to serwer IIS będzie wyszukiwał plików index.html lub default.html. Dlatego w następnej linii kończymy konstruowanie nazwy pliku łącząc za pomocą Join-Path ścieżkę do katalogu z nazwą pliku

Ostatni krok jest najbardziej skomplikowany. Wyrażenie IF sprawdza czy plik o ustalonej wcześniej nazwie już istnieje. Tworzenie nowego domyślnego pliku odbędzie się tylko jeżeli taki plik jeszcze nie istnieje, dzięki czemu nie zniszczymy potencjalnie już istniejącego pliku index. Kiedy stwierdzono już brak pliku, tekst ze zmiennej $content jest umieszczany w pliku index.html i na ekranie jest wyświetlany stosowny komunikat.iis072

Po wykonaniu tych kroków, kiedy użytkownik odwoła się do site nie określając nazwy pliku jaki ma być wyświetlony, zostanie załadowana domyślna, wygenerowana przed chwilą strona.

iis073

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik