PowerShell i IIS 09: Korzystanie z katalogu wirtualnego z poświadczeniami innego użytkownika

29-paź-2016

IIS posiada opcje pozwalające na korzystanie z katalogów wirtualnych z wykorzystaniem poświadczeń innych użytkowników. Załóżmy ze na serwerze utworzono lokalne konto web, a uprawnienia do  katalogu c:\inetpub\images zdefiniowano na bardzo restrykcyjnym poziomie. Katalog ten jest wykorzystywany przez katalog wirtualny images.

iis091

W takim przypadku użytkownik odwołujący się do  tego katalogu wirtualnego otrzyma błąd:iis092

Można jednak sprawić, ze odwołanie do tego katalogu wirtualnego będzie się odbywać na innym koncie. Należy w tym celu wykorzystać właściwość userName i password istniejące w obiekcie katalogu wirtualnego. Do pobierania właściwości należy jak zwykle posługiwać się poleceniem Get-ItemProperty a do zmiany Set-ItemProperty, tak jak na poniższej ilustracji:

iis093

Po wykonaniu tych czynności i bez dodatkowych restartów, mimo dość restrykcyjnie skonfigurowanych uprawnień, strona znowu zacznie działać poprawnie bez błędu 403.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik