PowerShell i IIS 08: VirtualDirectory

29-paź-2016

Virtual Directory pozwala na przechowywanie części plików budujących site w zupełnie innym drzewie katalogów niż sam site. Może się to przydać kiedy część zasobów ma być współdzielona miedzy site lub rzeczywisty katalog, który już istnieje ma na tyle skomplikowana nazwę ze należy utworzyć łatwiejszy w zapamiętaniu skrót.

Polecenie Get-VirtualDirectory można uruchamiać bez przełącznika. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich dostępnych katalogów wirtualnych. Jeżeli wynik ma być ograniczony do tylko jednego site to należy użyć parametru site.

Tworzenie nowego katalogu wirtualnego to zadanie dla polecenia New-WebVirtualDirectory. Parametr site wskazuje na to w jakim site katalog ma zostać utworzony. Parametr name określa nazwę katalogu, czyli jednocześnie nazwę jaka użytkownicy będą wpisywać w przeglądarce, zaś parametr PhysicalPath wskazuje na lokalizacje docelowego katalogu na dysku. Ten katalog musi już wcześniej istnieć.

iis081

Zakładając że do katalogu został wgrany plik ps.jpg, to po wpisaniu adresu jak na ilustracji poniżej użytkownik zobaczy plik załadowany z zupełnie innego katalogu.

iis082

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik