PowerShell i IIS 13: Właściwości WebApplicationPool

1-lis-2016

Aby przejrzeć właściwości WebApplicationPool skorzystaj z napędu IIS:\. W folderze AppPool znajdują się elementy reprezentujące Application Pool. Aby wyświetlić wszystkie właściwości prześlij taki obiekt potokiem do format-list:

iis131

Każdą z widocznych tu właściwości można zmienić korzystając z Set-ItemProperty. Tutaj zmieniono ManagedPipelineMode z Integrated na Classic. ManagedPipelineMode został wprowadzony w IIS 7 i pozwala określić czy framework ASP ma być wbudowany w IIS core (co daje lepszą wydajność) albo ma pracować wg starszych zasad (co zapewnia kompatybilność ze starszymi aplikacjami).iis132

W podobny sposób można zmieniać również pozostałe właściwości Application Pool oraz innych obiektów, jak np. WebSites.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik