Archiwum dla kategorii ‘Power Shell’

PowerShell: Jak definiować tablice?

2018-01-13

Jak wiele rzeczy w PowerShellu można to zrobić na dziesiątki sposobów. Poniżej kilka propozycji: a to tylko kilka propozycji, bo tablicę można jeszcze zainicjować wczytując zawartość pliku, zapisując w zmiennej wynik innego polecenia zwracającego większą liczbę obiektów itp. Pierwszy z pokazanych powyżej sposobów jest chyba również najprostszy. $t1 składa się z liczb od 1 do […]

PowerShell: Input object is not numeric

2017-11-16

Dziwna sprawa. Podczas wyznaczania najmniejszej daty pojawia się komunikat o błędzie: Input object … is not numeric. Przecież data to jednak numeric, dość specyficzny, ale numeric! Błąd pojawiał się podczas wykonywania polecenia: Get-ChildItem . | select lastaccesstime | measure -Property lastaccesstime -Minimum Co ciekawe to samo polecenie działa na jednym komputerze dobrze, a na innym […]

Powershell: ExecutionPolicy – odczyt z rejestru

2017-10-02

Execution policy w powershellu kontrolujemy poleceniem Set-ExecutionPolicy, a sprawdzamy Get-ExecutionPolicy. Może sie jednak trafić w specyficznych warunkach, że chcesz te dane odczytać bezpośrednio z rejestru. W przypadku Execution policy ustawianego lokalnie na komputerze (scope LocalMachine) odpowiednia informacja znajduje się w rejestrze i można ją tam śmiało sprawdzić nawet nie dotykając powershella: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell

Powershell: praca z rejestrem HKEY_CLASSES_ROOT

2017-09-10

Z powershellem można wszystko! Czy aby na pewno? Program regedit.exe pozwala edytować cały rejestr, podczas gdy w powershellu dostępne są tylko dwie części: HKLM HKLU A co z HKEY_CLASSES_ROOT? Nie można? Da się! Wykorzystaj do tego polecenie New-PSDrive: New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT

Powershell: sprawdzanie, czy port jest otwarty

2017-08-16

Im bardziej skomplikowana i zabezpieczona jest infrastruktura sieciowa, tym trudniej jest diagnozować występujące problemy. Weźmy na przykład kwestię serwera, do którego nie można się połączyć przez RDP lub do serwera SQL. Jeśli serwer występuje w tej samej sieci, w tym samym segmencie, to jednym z podstawoych testów, jakie mogły by być wykonane jest ping sprawdzający […]

Powershell: wyświetlenie informacji o procesie i użytkowniku jednocześnie

2017-08-02

Jak zwykle w powershell zadanie można zrealizować na dziesiątki sposobów, a ten poniżej to tylko jedna z propozycji Get-WmiObject win32_process | Foreach { ` $ret=@{}; ` $ret[‚ProcessName’]=$_.Name; ` $ret[‚Owner’]=$_.GetOwner().User; ` $obj =New-Object -TypeName PSObject -Property $ret; ` $obj } Co takiego się tutaj dzieje? Ponieważ polecenie Get-Process samo w sobie nie posiada możliwości wyświetlenia właściciela […]

Powershell: Sprawdzenie czy data to sobota lub niedziela

2017-04-25

Załóżmy, że w swoim skrypcie potrzebujesz rozpoznać, czy dany dzień jest dniem wolnym (sobota lub niedziela) czy roboczym… Proste! $d = [datetime]::Now $d.dayofweek No i świetnie. Wynikiem może na przykład być: Tuesday Hmmm, ale czy aby zawsze? Na komputerze z polskimi ustawieniami regionalnymi może zostać zwrócone: Wtorek Jeśli chcesz sprawdzić czy dzień jest niedzielą czy […]