PowerShell: Wyszukiwanie w AD użytkownika lub grupy

20-sie-2019

Nie ma lepszych narzędzi do wydobycia informacji o środowisku niż prosty skrypt, który można sklecić „na kolanie”

Znajdź mi użytkowników, którzy mają nazwę kończąca się na service:

Get-AdUser -filter "name -like '*service'" | select name

Znajdź mi grupy, które mają w nazwie PRD I kończą się na SYS:

Get-ADGroup -filter "name -like '*PRD*SYS'" | select name

Co oczywiście ważne przed uruchomieniem tych poleceń trzeba mieć zainstalowany feature „Active Directory Domain Services Tool”:

Get-WindowsFeature *adds* | Add-WindowsFeature

Proste!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik