Powershell: ftp ze zmianą uprawnień

4-Lis-2019

Na serwer FTP trzeba wysłać plik. Czemu by nie skorzystać z powershella?

Wszystko pięknie, ale plik miał domyślne uprawnienia, które należało zwiększyć. W takim przypadku niestety trzeba wrócić do interfejsu znakowego program ftp.exe dostępnego w Windows. Parametr s pozwala na wywołanie ftp razem z plikiem komend, który zawiera w sobie instrukcje jakie mają być wykonane przez ftp. Jeśli chcieć opisać to w powershell, to należałoby

  • zbudować plik komend
  • uruchomić ftp wskazując parametrem s na ten plik

W samym pliku z komendami następująca instrukcja określa jakie uprawnienia mają mieć nowotworzone pliki:

Zobacz też tu:

Powershell: Upload pliku przez FTP

Dodaj komentarz:

Autor: Rafał Kraik