Powershell – uzyskiwanie nazwy dnia tygodnia

29-mar-2019

Chcesz wydobyć z daty nazwę dnia tygodnia? No problem!

Zobacz następujące propozycje:

PS C:\> get-date -format "dddd"
piątek
PS C:\> get-date | select -expand dayofweek
Friday
PS C:\> (get-date).DayOfWeek
Friday
PS C:\> (get-date).ToString("dddd")
piątek

Teraz wynik takiego polecenia wystarczy zapisać do zmiennej i gotowe, np.:

$dayOfWeek =  (get-date).ToString("dddd")

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik