Azure: Kurs przygotowujący do egzaminu AZ-104

7-lis-2023

AZ-104 to pierwszy profesjonalny egzamin na drodze administratora i architekta Azure. Ma on opinię dość ciężkiego egzaminu, bo pytania dotyczą szerokiego zakresu wiedzy, a tytuł administratora Azure, który zdobywa się po tym egzaminie zobowiązuje do dość szczegółowej wiedzy.

Dla wszystkich kandydatów przygotowaliśmy już drugi kurs przygotowujący: „AZ-104 Administrator Azure – Identity & Governance„.

Główne tematy kursu to:

 • Wprowadzenie do Entra ID (Azure Active Directory)
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami, a w szczególności:
  • konta gości
  • service principal
  • managed identity
  • grupy dynamiczne
  • automatyzacja w wykorzystaniem powershella i bulk operations
 • Porównanie licencji
 • Jednostki organizacyjne
 • Urządzenia w EntraID
 • Zarządzanie w skali:
  • Resource Group, Subscription, Management Group
  • Koszty i budżety
  • Policy i Initative
  • Self Password Reset
  • Access Review
 • Uprawnienia RBAC i role, w tym tworzenie custom rules
 • Bezpieczeństwo:
  • Multifactor authentication
  • Conditional Access

Drugi kurs, a właściwie pierwszy, bo był wydany wcześniej to „AZ-104 Administrator Azure – Storage„.

Łącznie oba kursy pokrywają już ponad 60% materiału wymaganego do opanowania na egzamin. Wszystko z licznymi przykładami, testami, po polsku i z nutką humoru.

Zapraszamy!

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik