Azure-DevOps: 05 – Azure Boards & Azure Repo

14-lis-2022

Azure Boards to narzędzie pozwalające planować pracę podobnie jak w Kanban. Boards może być połączony także z GitHub. Zwykle praca jest dzielona co najmniej na 3 etapy: „to do”, „in progres” i „done”. Zadania dodatkowo klasyfikuje się do odpowiedniej kategorii, jak np. „bug”.

Zadania są zdefiniowane raz, ale mogą być wyświetlane z punktu widzenia jednego użytkownika, całej firmy albo jednego repozytorium. Zdefiniowane zadania mogą być aktualizowane w mniej lub bardziej automatyczny sposób przy pomocy szablonów. Dobra klasyfikacja zadań pozwala w kolejnym kroku na dobre raportowanie, a to z kolei pozwala na ustalenie czy są osiągane KPI.

Azure Board może być połączone z kontem GitHub pozwalając prezentować na Azure Boards postęp prac nad projektem publikowanym na GitHub.

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/boards/github/connect-to-github?view=azure-devops

Odpowiednikiem Azure Board na GitHub jest Git Project Board. Cel obu tych narzędzi jest podobny – śledzenie postępu prac nad projektem programistycznym.

 

Zmiany wprowadzane przez programistów powinny koniec końców zostać opublikowane w postaci kodu. Ten kod jest umieszczany w systemie kontroli wersji, którym może być Azure Boards lub GitHub. Co warto zauważyć można korzystać z Azure Boards, ale swój kod publikować na GitHub. W systemie kontroli wersji  zachowywana jest cała historia wykonywanych zmian przez wszystkich programistów. Dzięki temu można w dowolnej chwili sprawdzić stan określonej linii kodu w dowolnym pliku. W razie potrzeby można więc wrócić do wcześniejszej wersji.

Dobrą praktyką w tworzeniu kodu jest:

  • Tworzenie małych zmian
  • Publikowaniw tylko plików, które budują projekt (żadnych plików personalnych)
  • Częsta aktualizacja kodu (push/pull)
  • Weryfikacja kodu przed wyslaniem do repozytorium
  • Czytanie (!!!) komunikatów zwracanych przez git
  • Łączenie wykonywanych zmian z przypisanymi zadaniami (Azure Boards)
  • Współpraca – niezależnie od pozycji w zespole

Kod źródłowy jest utrzymywany w centralnej lokalizacji i wykorzystywany przez wielu programistów jednocześnie. Z drugiej strony kod przechowywany może być w postaci dystrybuowanej. Dystrybucja polega na tym, że cały kod aplikacji jest w pierwszej kolejności ściągany lokalnie na komputer użytkownika i tam programista zarządza kodem tworząc np. nowe branch, czy commitując swoje zmiany. Dopiero w pewnym momencie wysyła te zmiany do centralnej lokalizacji, którą jest GitHub Repo lub Azure Repo.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik