Azure-DevOps: 04 – Azure DevOps vs GitHub

14-lis-2022

Azure DevOps daje specjalistom dostęp do zestawu narzędzi takich jak

  • boards,
  • pipelines,
  • repos,
  • artifacts i
  • test plans.

Wszystkie te narzędzia są ze sobą zintegrowane pozwalając z jednej strony przypisać zadania członkom zespołu, a z drugiej strony wykonać zmiany w kodzie, które zostaną automatycznie zbudowane i przetestowane, a informacja o zakończeniu zadania może być automatycznie odnotowana w Azure Boards śledzącym postęp pracy.

W świecie IT występują dziesiątki narzędzi dających podobne funkcjonalności do Azure DevOps, ale Azure DevOps jest zintegrowaną platformą. Wybór odpowiednich narzędzi może też być determinowany przez typ realizowanego projektu. Jeśli projekt jest open source, to prawdopodobnie chętniej skorzystamy z GitHub, bo to również jest rozwiązanie typu open source. Z kolei, jeśli realizujemy zadanie wewnętrzne w firmie już korzystającej z Azure DevOps, to naturalnym wyborem będzie właśnie Azure DevOps.

Azure DevOps integruje się z Microsoft Account, co pozwala na przypisywanie odpowiednich uprawnień i definiowanie ról. Sam dostęp do konta można zabezpieczać przez multifactor authentication. Mamy tu też już predefiniowane role i policy, które pozwalają zaimplementować wewnętrze polityki bezpieczeństwa organizacji. Dostęp może być też definiowany w luźny sposób, np. wykorzystując tylko access token.

GitHub, chociaż open source też ma mnóstwo zalet, które są dostarczone w może trochę inny sposób:

  • codespace pozwala na tworzenie chmurowego środowiska programistycznego,
  • repos pozwalają na przechowywanie kodu aplikacji w kontrolowany sposób, integruje się z git,
  • przy pomocy actions pozwala automatyzować budowanie i dostarczanie aplikacji,
  • przy pomocy już wcześniej opublikowanych pakietów na GitHub, możemy się z nimi łatwo integrować,
  • zawiera również narzędzia skanujące kod przed popularnymi zagrożeniami.

Zarówno AzureDevOps, jak i GitHub są dostępne w wersji płatnej i darmowej.

Azure DevOps nie jest przy tym zamknięty na świat Microsoft. Projekty można migrować niezależnie, można korzystać z wielu narzędzi, platform, a nawet budować rozwiązania do konkurencyjnej chmury.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik