PowerShell i IIS 05: Application Pools

29-paź-2016

Aby zapewnić większą stabilność aplikacji webowych można im przydzielić oddzielne pule zasobów tzw. ApplicationPool. Zacznijmy od sprawdzenia jakie ApplicationPool obecnie są zdefiniowane na systemie. Skorzystamy w tym celu z napędu IIS:\ a dokładniej z kontenera AppPools:

iis051

Aby sprawdzić jakie polecenia pozwalają wykonywać operacje na ApplicationPools posłużymy się znowu Get-Command:

iis052

W zestawie dostępnych poleceń pojawia się także Get-IISAppPool, ale jak widać polecenie pochodzi z innego modułu służącego do zarządzania IIS IISAdministration (który krótko przedstawimy później).

Aby utworzyć nową application pool skorzystaj z polecenia New-WebAppPool:

iis053

Lub skorzystaj z New-Item wywołanego w kontekście serwera IIS:

iis054

Niezależenie od metody wynik można sprawdzić listując ponownie kontener AppPools na napędzie IIS:

iis055

Jak wcześniej zaznaczyliśmy Application Pool ma za zadanie pozwolić skonfigurować wiele aplikacji w ramach jednego serwera IIS. Trzeba więc umieć zmienić właściwości Application Pool, tak by odpowiadały konfiguracji aplikacji oraz zasobom serwera. Zacznijmy od pokazania obecnych domyślnych właściwości Application Pool. Samo polecenie Get-ItemProperty wyświetla dość skąpe informacje, ale wystarczy je połączyć z Format-List, a lista właściwości będzie znacznie dłuższa:

iis056

 

Do zmiany właściwości należy ponownie posłużyć się standardowym poleceniem Powershell oraz elementami znajdującymi się na wirtualnym napędzie IIS:\

iis057

Tutaj dla application pool tigerapppool2 zmieniana jest właściwość queueLength na 500.

Jeśli pojawi się potrzeba odświeżenia application pool można się posłużyć poleceniem Reset-WebAppPool

iis058

Aby uruchomić lub zatrzymać application pool masz do dyspozycji polecenia Start-WebAppPool oraz Stop-WebAppPool. Aby usunąć Application Pool posłuż się jedną z dwóch metod. Albo wykorzystaj polecenie Remove-WebAppPool i parametrem name wskaż która z Application Pool ma być usunięta, albo użyj standardowego polecenia Remove-Item wskazując parametrem -Path gdzie na wirtualnym napędzie IIS znajduje się obiekt, który należy usunąć. Poniżej widać właśnie ten drugi sposób:

iis059

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik