Bład podczas wykonywania netsh advfirewall…. : Group cannot be specified along with other identification conditions

4-sty-2015

Śmieszna sprawa. Chcę umożliwić zarządzanie Windows Server Core ze stacji zdalnej. Muszę więc otworzyć  firewall dla kilku usług. Znalazłem już odpowiednie komendy, jak:

Netsh advfirewall firewall set rule group=”Remote Event Log Management” new enable=yes
Netsh advfirewall firewall set rule group=”Windows Management Instrumentation (WMI)” new enable=yes
Netsh advfirewall firewall set rule group=”Remote Service Management” new enable=yes
Netsh advfirewall firewall set rule group=”Remote Volume Management” new enable=yes
Netsh advfirewall firewall set rule group=”Windows Firewall Remote Management” new enable=yes
Netsh advfirewall firewall set rule group=”Remote Desktop” new enable=yes

niestety otrzymuję błąd:

Group cannot be specified along with other identification conditions

Co było przyczyną? Po skopiowaniu komend, znak ” (cudzysłów) nie był tym typowym, normalnym podwójnym cudzysłowem… przepisanie komend z palca, albo wykasowaniu cudzysłowów i wstawienie ich na nowo pomogło.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik