SQL Core: Konfiguracja stacji do zarządzania zdalnego

4-sty-2015

Instalację SQL Core załatwia się właściwie jedną komendą:

d:\setup.exe /IAcceptSQLServerLicenseTerms /ConfigurationFile=c:\sql.ini /quietsimple

o ile masz plik sql.ini, a uzyskasz go łatwo przechodząc wszystkie kroki instalatora na innym systemie (z Full Fat Windows) aż do przedostatniego kroku. Wtedy już zostanie wygenerowany plik ConfigurationFile.ini.

Pamiętaj, że nie wszystkie komponenty dostępne w SQL na pełnym windows są dostępne na SQL Core. Trzeba to uwzględnić podczas tworzenia pliku ini. Zadbaj także aby poniższe linie były zakomentowane:

;UIMODE=”Normal”

;QUIET=”False”

;QUIETSIMPLE=”False”

Kiedy SQL jest już zainstalowany, warto by było zarządzać takim systemem narzędziami graficznymi. W celu skonfigurowania systemu:

  • włącz remote management korzystając z sconfig
  • włącz odpowiadanie na ping korzystając z sconfig
  • otwórz porty, aby zdalnie używać compmgmt.msc:
    Netsh advfirewall firewall set rule group=”Remote Event Log Management” new enable=yes
    Netsh advfirewall firewall set rule group=”Windows Management Instrumentation (WMI)” new enable=yes
  • otwórz port, na który pracuje SQL:
    netsh advfirewall firewall add rule name=”SQL TCP In” dir=in protocol=tcp localport=1433 action=allow

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik