Access: VBA: Odwołanie do pola na innym formularzu

31-gru-2014

Po otwarciu formularza chcę pobrać wartość widoczną w polu na innym formularzu i zapisać ją do zmiennej. Po pierwsze zadeklaruj zmienną:

dim CategoryIDFilter as integer

Aby pobrać do niej wartość użyj składni:

CategoryIDFilter = Forms![Categories]![ID].Value

gdzie [Categories] to nazwa formularza, na którym znajduje się formant o nazwie [ID]

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik