Access: VBA: Nie działa przechwycenie klawisza ENTER

31-gru-2014

Prosty kawałek kodu podpięty do pola tekstowego:

Private Sub SearchText_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = vbKeyReturn Then
MsgBox „Hello”
End If
End Sub

a nie działa!!!

Przyczyna: Działanie klawisza Enter było ustawione na przechodzenie do następnego pola… Zmianę można wykonać w opcjach:

acces_enter

Jeśli chcesz, można to zrobić programistycznie, wewnątrz np. procedury On Load (Przy załadowaniu):

Application.SetOption „move after enter”, 0

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik