Archiwum za miesiąc 2014-12

SSIS: „The value could not be converted because of a potential loss of data.”

2014-12-30

Prosty pakiet i podczas wykonania błąd: The value could not be converted because of a potential loss of data. No jak to!? Przecież piszę do Excela, a komórki nie mają ustalonego rozmiaru! Cokolwiek wpiszę to, excel przyjmuje. Przecież to nie baza danych, gdzie każda kolumna musi mieć ustalony rozmiar! Zobaczmy to dokładniej: Kliknij prawym przyciskiem na […]

By Rafał Kraik in SSIS

Brak SSDT BI x64 (SQL Server Data Tools Business Inteligence).

2014-12-30

Od lat kiedy chciałeś stworzyć pakiet Integration Services lub raport w Reporting Services lub kostkę w Analysis Services, korzystałeś z Visual Studio i dostępnych w nim szablonów, które pojawiały się po wykonaniu instalacji SQL Server z zaznaczonymi opcjami BIDS (Business Inteligence Development Studio – do SQL 2008 R2) lub SSDS (SQL Server Data Tools w […]

By Rafał Kraik in SSAS, SSIS

Szkolenia SQL 2014

2014-12-27

Microsoft ogłosił wycofanie szkoleń z SQL 2012 i zastąpienie ich nowymi szkoleniami z SQL 2014. Oto skopiowana z artykułu tabelka ze starymi i nowymi szkoleniami:   SQL Server 2012 Course# SQL Server 2012 Title SQL Server 2014 Course# SQL Server 2014 Title SQL Server Exam (in market) 10774A Querying Microsoft SQL Server 2012 20461C Querying […]

Gdzie jest Remote Desktop Session Configuration w Windows 2012?

2014-12-24

W Windows Server 2008 można było zmienić konfigurację Terminal Services tak, aby w przypadku braku aktywności użytkownika pulpitu zdalnego sesja nie została wylogowana, a wraz  z tym, aby nie zostały pozamykane programy otwarte w tej sesji. Sesja mogła przejść w stan disconnected, aż wreszcie po upływie jeszcze dłuższego czasu mogło dojść do rzeczywistego wylogowania nieaktywnego […]

Problem z datą podczas wywoływania zapytań WMI

2014-12-23

Aplikacja .NET C# powinna przeczytać i wyfiltrować zdarzenia z EventLog systemu lokalnego i zdalnego. Pomysł prosty, może można lepiej, ale składam zapytanie WMI, które następnie jest uruchamiane przez System.Management.ManagementObjectSearcher. Wygląda to mniej więcej tak (daty i inne wartości filtra zostawiam celowo „na sztywno”): scope = new ManagementScope(„\\\\”+serverName+”\\root\\cimv2”); scope.Connect(); query = „Select * from Win32_NTLogEvent Where Logfile […]

Quick Code Sharing

2014-12-17

Chcesz „na żywo” dzielić się kodem? Wejdź na stronę: http://www.codeshare.io/ Zostaniesz przekierowany na nieco inny adres, np. http://www.codeshare.io/7xwPk Podaj ten adres tym, którzy razem z tobą tworzą kod i od tej pory macie wspólną „tablicę”, na której można wklejać kod!. Super!

Windows 7/8: Synchronizacja czasu z Internetu

2014-12-13

Aby włączyć lub wyłączyć synchronizację czasu z Internetem kliknij zegar wyświetlany na pasku zadań i wybierz „Zmień ustawienia daty i godziny”. Na ostatniej zakładce „Czas z Internetu” kliknij „Zmień ustawienia” i zaznacz lub odznacz pole „Synchronizuj z internetowym serwerem czasu”. Domyślnie czas będzie synchronizowany co 7 dni czyli co 604800 sekund. Jeżeli chcesz zmienić ten interwał […]