SQL 2012 – Instalacja Books Online lokalnie czyli offline

9-lut-2012

Od wersji 2012 SQL serwera, wraz z serwerem domyślnie NIE instaluje się dokumentacja w postaci Books Online. Gdyby miało to być niewygodne, można samodzielnie zainstalować Books Online lokalnie. Oto jak:

  1. Uruchom SQL Server Management Studio
  2. Kliknij Help
  3. Kliknij Manage Help Settings
  4. Wybierz Install content from online
  5. Wybierz, które podręczniki chcesz zainstalować klikając Add
  6. Na zakończenie kliknij Update.
  7. Spowoduje to ściągniencie danych na komputer lokalny i zainstalowanie wybranych plików pomocy.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik