Jak sprawdzić zajętość plików bazy danych za pomocą komendy T-SQL?

8-lut-2012

Załóżmy, że masz bazę danych:

CREATE DATABASE [Example] ON PRIMARY
( NAME = N’PrimaryFile’,
FILENAME = N’C:\MSSQL\DATA\PrimaryFile.mdf’ ,
SIZE = 3072KB , FILEGROWTH = 1024KB ),
FILEGROUP [SECONDARY]
( NAME = N’SecondaryFile’,
FILENAME = N’C:\MSSQL\DATA\SecondaryFile.ndf’ ,
SIZE = 3072KB , FILEGROWTH = 1024KB )
LOG ON
( NAME = N’Example_log’,
FILENAME = N’C:\MSSQL\DATA\Example_log.ldf’ ,
SIZE = 1024KB , FILEGROWTH = 10%)

Czyli masz bazę danych złożoną z dwóch grup plików, każda z jednego pliku. Jak sprawdzić ile jest w nich wolnego miejsca?

Jej rozmiar możesz sprawdzić tak: po pierwsze przejdź do tej bazy danych

USE Example

zobacz z jakich plików się składa

SELECT * FROM sys.sysfiles

wykorzystując zwrócony FileId zapytaj teraz o rozmiar plików:

dbcc showfilestats( 1 )
dbcc showfilestats( 3 )

Można też zapytać o wielkość plików za jedym zamachem:

DBCC SHOWFILESTATS

Tego rodzaju informację można też uzyskać wykorzystując raport graficzny. Kliknij na bazie danych prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Reports –> Standard Reports –> Disk Usage

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik