Archiwum dla kategorii ‘SSRS’

SSRS Diagnostyka Data Driven Subscription z wysyłką maila

2014-10-22

Data Driven subscription skonfigurowane, ale nie działa…. Jak znaleźć punk zaczepienia? Zajrzyj do logów (w katalogu SSRS podkatalog logs). Każdy plik to log z ostatniego uruchomienia SSRS. Poszukaj w nim: library!WindowsService_48!dc8!10/21/2014-13:15:03:: i INFO: Schedule 8da1eeb1-1656-4e67-87de-e297814b3673 executed at 10/21/2014 13:15:03. schedule!WindowsService_48!dc8!10/21/2014-13:15:03:: Creating Time based subscription notification for subscription: 64b6ea63-b6b8-4378-869e-a93d1d96f4c6 library!WindowsService_48!dc8!10/21/2014-13:15:03:: i INFO: Schedule 8da1eeb1-1656-4e67-87de-e297814b3673 execution completed […]

Przenoszenie raportów między serwerami Reporting Services

2014-08-05

Oooo ładne narzędzie do migracji raportów z jednego serwera RS do innego. Filozofia dość prosta: 1. Podłącz się do istniejącego Reporting Services i wybierz jaki katalog/raporty zeskryptować 2. Uruchom wygenerowane skrypty na innym serwerze Reporting Services. Link do programu http://execsql.org/rs-scripter-tool-handy-tool-to-create-deployment-script-for-reporting-services

By Rafał Kraik in SSRS

SSRS nie staruje: he process cannot access the file because it is being used by another process.

2014-02-10

Tym razem przytrafił się problem z uruchomieniem Reporting Services. Podczas startu  w pliku loga pojawiał się wpis: ERROR: Error creating HTTP endpoint. System.IO.FileLoadException: The process cannot access the file because it is being used by another  process. (Exception from HRESULT: 0x80070020) Kilka razy ostatnimi czasy walczyłem z SSRS nie startującym z tego powodu, że uprawnienia nie były […]

SSRS Problem z SQL Server Reporting Services i wildcard SSL certificate

2013-10-29

Też miałem problem opisywany tu: http://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/514292/reporting-services-2008-cannot-create-http-endpoint-with-a-wildcard-ssl-cert i tu http://answers.flyppdevportal.com/categories/sqlserver/sqlreportingservices.aspx?ID=27ecdb2d-d6be-4e10-a7e2-7fedba1266e2 i http://blogs.msdn.com/b/mariae/archive/2007/12/12/ssl-configuration-and-reporting-services.aspx http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/046edd44-628a-4418-825e-d0b9ff41c28c/report-and-report-server-sites-wont-start-error-creating-http-endpoint http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/046edd44-628a-4418-825e-d0b9ff41c28c/report-and-report-server-sites-wont-start-error-creating-http-endpoint Żadne z tych rozwiązań nie rozwiązało do końca mojego problemu, dlatego poniżej umieszczam najważniejsze fragmenty mojego pliku reportserver.config z małym komentarzem.

By Rafał Kraik in SSRS

SSRS i VB Programowanie Reporting Services cz.4 – samodzielne rozszerzenie Reporting Services o własny kod

2013-09-05

Jeśli zachodzi potrzeba napisania własnej funkcji do określonego raportu w Reporting Services, to możesz też skorzystać z zakładki Code dostępnej we właściwościach raportu. Wpisz tu po prostu dowolną funkcję korzystając z Visual Basic:

By Rafał Kraik in SSRS

SSRS i C# Programowanie Reporting Services cz.3 – samodzielne rozszerzenie Reporting Services o własny kod

2013-09-05

Co zrobić, jeżeli w Reporting Services chcesz skorzystać z funkcji, która została zaimplementowana w C# lub VB? Jak zwykle prosto. Tworzysz projekt Class Library:

Skompiluj i gotowy plik dll przegraj: Dla Reporting Services 2005  do Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportServer\bin Dla Reporting […]

By Rafał Kraik in SSRS

SSRS i C# Programowanie Reporting Services cz.2 – wykorzystanie kontrolek Reporting Services

2013-09-05

Tym razem chcemy zlecić wykonanie do Reporting Services i wyświetlić raport w kontrolce na naszej stronie/formularzu. No cóż, to proste. Przeciągnij na formularz kontrolkę Report Viewer. Dodaj przycisk uruchamiający raport. W razie potrzeby dodaj referencje do bibliotek Microsoft.ReportViewer.Common Microsoft.ReportViewer.WinForms lub Microsoft.ReportViewer.WebForms Dopisz w kodzie deklaracje using:

Teraz oprogramuj kliknięcie przycisku:

By Rafał Kraik in SSRS