SSRS i C# Programowanie Reporting Services cz.3 – samodzielne rozszerzenie Reporting Services o własny kod

5-Wrz-2013

Co zrobić, jeżeli w Reporting Services chcesz skorzystać z funkcji, która została zaimplementowana w C# lub VB? Jak zwykle prosto. Tworzysz projekt Class Library:

Skompiluj i gotowy plik dll przegraj:

  • Dla Reporting Services 2005  do
    • Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies
    • Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportServer\bin
  • Dla Reporting Services 2000, do:
    • Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Report Designer
    • Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\ReportServer\bin

Pierwszy z katalogów zawiera dll widoczne dla Visual Studio czyli projektanta raportu, zaś drugi zawiera dll z których może korzystać Reporting Services.

Teraz zajrzyj do właściwości raportu:

Referencja z raportu

Trzeba tutaj wskazać, że raport będzie korzystał z określonych plików dll. Aby wywołać funkcję zapisaną w tej bibliotece dll w expression pola tekstowego wpisz:

Odwołanie do dll w expression

 

Dodaj komentarz:

Autor: Rafał Kraik