SSRS i C# Programowanie Reporting Services cz.3 – samodzielne rozszerzenie Reporting Services o własny kod

5-wrz-2013

Co zrobić, jeżeli w Reporting Services chcesz skorzystać z funkcji, która została zaimplementowana w C# lub VB? Jak zwykle prosto. Tworzysz projekt Class Library:

namespace ClassLibrary1
{
  public class  Class1
  {
   public static string DoThis()
   {
     return "Hello World!";
   }
  }
}

Skompiluj i gotowy plik dll przegraj:

 • Dla Reporting Services 2005  do
  • Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\PrivateAssemblies
  • Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportServer\bin
 • Dla Reporting Services 2000, do:
  • Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Report Designer
  • Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Reporting Services\ReportServer\bin

Pierwszy z katalogów zawiera dll widoczne dla Visual Studio czyli projektanta raportu, zaś drugi zawiera dll z których może korzystać Reporting Services.

Teraz zajrzyj do właściwości raportu:

Referencja z raportu

Trzeba tutaj wskazać, że raport będzie korzystał z określonych plików dll. Aby wywołać funkcję zapisaną w tej bibliotece dll w expression pola tekstowego wpisz:

Odwołanie do dll w expression

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik