SSRS i C# Programowanie Reporting Services cz.2 – wykorzystanie kontrolek Reporting Services

5-Wrz-2013

Tym razem chcemy zlecić wykonanie do Reporting Services i wyświetlić raport w kontrolce na naszej stronie/formularzu.

No cóż, to proste. Przeciągnij na formularz kontrolkę Report Viewer. Dodaj przycisk uruchamiający raport. W razie potrzeby dodaj referencje do bibliotek

  • Microsoft.ReportViewer.Common
    Microsoft.ReportViewer.WinForms lub Microsoft.ReportViewer.WebForms

Dopisz w kodzie deklaracje using:

Teraz oprogramuj kliknięcie przycisku:

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

reportViewer1.ProcessingMode = ProcessingMode.Remote;

ServerReport serverReport = reportViewer1.ServerReport;

System.Net.ICredentials credentials =
System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;

serverReport.ReportServerCredentials.NetworkCredentials = credentials;

serverReport.ReportServerUrl = new Uri (http://localhost/reportserver);

serverReport.ReportPath = „/AdventureWorks2008 Sample Reports/Company Sales 2008”;

reportViewer1.RefreshReport();

}

I to wszystko. Na uwagę zasługuje fakt, że kontrolka report viewer potrafi także wygenerować raport samodzielnie, bez udziału Report Servera. W tym celu należałoby użyć ProcessingMode.Local. Proces ten jest o tyle trudniejszy, że należy w aplikacji samodzielnie załadować plik RDL raportu oraz utworzyć DataSet z odpowiednio nazwanymi tabelami. Jest to jednak do zrobienia.

Tu doczytasz więcej:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa337089(v=sql.100).aspx

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik