SSRS nie staruje: he process cannot access the file because it is being used by another process.

10-lut-2014

Tym razem przytrafił się problem z uruchomieniem Reporting Services. Podczas startu  w pliku loga pojawiał się wpis:

ERROR: Error creating HTTP endpoint. System.IO.FileLoadException: The process cannot access the file because it is being used by another  process. (Exception from HRESULT: 0x80070020)

Kilka razy ostatnimi czasy walczyłem z SSRS nie startującym z tego powodu, że uprawnienia nie były wystarczające. Dlatego pierwszy test to dopisanie użytkownika RS do grupy lokalnych administratorów. Ale tym razem to nie pomogło.

No więc może przeczytajmy dokładnie komunikat o błędzie.  Czy ktoś może rzeczywiście używać portu, który chciałem przypisać do RS?

Netstat -a

wyświetlił port jako LISTENING mimo zatrzymanego SSRS. A więc coś tam jest. A co takiego?

Netstat -anb

to polecenie pokazuje też jaki program nasłuchuje na danym porcie. Tym razem trafił się tomcat.exe… Wobec tego zmiana numeru portu powinna pomóc! Po zmianie numeru portu SSRS startuje.

Komentarze są wyłączone

Autor: admin