SSRS: Błąd podczas uruchamiania data driven subscription

27-lis-2015

Podczas uruchamiania zaplanwanej subskrypcji raportu dostałem info:

8 items processed; 8 errors.

Hmmm brak szczegółów co się stało, ale nic dziwnego, bo SSRS loguje błedy do pliku tekstowego Report_Server_Service<tutaj data>.log Zaglądam szukam błedu, a tam:

ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.FileShareDeliveryProvider.FileShareProvider+NetworkErrorException: An impersonation error occurred using the security context of the current user., Microsoft.ReportingServices.FileShareDeliveryProvider.FileShareProvider+NetworkErrorException: An impersonation error occurred using the security context of the current user. —> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80070569): Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer. (Exception from HRESULT: 0x80070569)

Co to znaczy? Hasło użytkownika jest dobre, ale konto nie ma wystarczających uprawnień do logowania lokalnego. Wystarczy dodać dla konto prawo LogOn locally.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik