Azure: Znajdowanie subnetid

3-lip-2022

W konfiguracji pewnego programu musiałem podać subnetid, ale w portalu Azure nie udało mi się tej informacji znaleźć. Jest id dla VNET, ale dla subnet widać już tylko dość praktyczne informacje, a subnetid, raczej taką nie jest.

Po pierwsze wyświetliłem wszystkie informacje o podsieciach sieci:

az network vnet subnet list --resource-group MY_RESOURCEGROUP_NAME --vnet-name MY_VNET_NAME

Polecenie jak najbardziej zadziałało i wyświetliło to co trzeba, ale lista była dość długa, a mi przecież chodziło tylko o szczegóły jednego obiektu. No to jazda dalej:

az network vnet subnet show --resource-group MY_RESOURCEGROUP_NAME --vnet-name MY_VNET_NAME --name  MY_SUBNET_NAME

No i to był już całkiem fajny wynik

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik