PostgreSQL: Instalacja client tools only – postgresql-client-14

1-lip-2022

Czasami na serwerze trzeba zainstalować tylko narzędzia klienckie, np sam tylko psql. Oto kroki do wykonania w takim przypadku. Załóżmy, że na serwerze chcę zainstalować narzędzia z wersji 14.

Jak zwykle należałoby zacząć od aktualizacji systemu i pakietów do najnowszych wersji:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Podczas instalacji na systemie przydadzą się też pakiety pnupg2 wget i vim. Być może już są zainstalowane, ale na wszelki wypadek można uruchomić:

sudo apt -y install gnupg2 wget vim

Jeśli masz szczęście, to potrzebne pakiety mogą już być widoczne w repozytorium i wystarczy je tylko zainstalować. Sprawdzisz to poleceniem:

sudo apt-cache search postgresql | grep postgresql

W wyniku możesz poszukać czegoś w tym stylu „postgresql-client-14”. Załóżmy jednak, że pakietu tam nie ma. W takim przypadku można wskazać na repozytorium, gdzie takie pakiety są:

sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

Repozytorium wymaga klucza, który należy pobrać:

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

No i teraz ponownie można odświeżyć listę pakietów:

sudo apt -y update

Po czym pakiet postgresql-client-14 (a nawet i cały pakiet postgresql-14) powinny już być dostępne i dlatego można je zainstalować:

sudo apt -y install postgresql-client-14

Do sprawdzenia wersji psql uruchom:

psql --version

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik