Linux: Sprawdzanie jakie porty są otwarte

13-Cze-2021

Komenda lsof pozwala na wyświetlenie otwartych na systemie plików. Taka informacja przydaje się czasami. Np. kiedy chcesz odmontować system plików, ale jakiś proces otworzył plik w tym systemie plików i blokuje twoją operację.

Ponieważ w Linuxie wszystko jest plikiem, to można sprawdzić, czy jakiś proces otworzył zasoby związane z siecią. Dlatego żeby sprawdzić na jakich portach nasłuchują lokalne procedy można posłużyć się komendą:

Za co odpowiadają opcje?

-i listuje tylko pliki związane z zasobami sieciowymi

-P powstrzymuje komendę przed zamianą numeru portu na jego dobrze znaną nazwę, jak np http, ssh itp.

-n powstrzymuje komendę przez zamianą adresu IP na skojarzoną z nim nazwę

Oto przykładowy wynik:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik