PostgreSQL: EDB: Włączanie profilera

30-cze-2021

Aby skonfigurować Profilera w pierwszej kolejności należy zmodyfikować opcję shared_preload_libraries w postgresql.conf. Modyfikacja polega na dodaniu $libdir/sql-profiler,$libdir/index_advisor

Niestety ta modyfikacja wymaga wykonania restartu serwera

pg_ctl restart

Po restarcie można skontrolować ustawienie z posiomu psql:

edb=# select name, setting from pg_settings where name = 'shared_preload_libraries';
 name | setting
--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------
 shared_preload_libraries | $libdir/dbms_pipe,$libdir/edb_gen,$libdir/dbms_aq,$libdir/sql-profiler,$libdir/index_advisor
(1 rows)

Kolejny krok, to  uruchomienie skryptów, które konfigurują profilera (i przy okazji index advisora)

edb-psql -f /usr/edb/as13/share/contrib/sql-profiler.sql edb
 edb-psql -f /usr/edb/as13/share/contrib/index_advisor.sql

Teraz można już przejść do PEM. W wersji 13 Profiler znajduje się w Tools >> Server >> SQL Profiler. Po utworzeniu sesji profilera od razy i prawie na żywo można ją obserwować. Prawie na żywo, bo żeby zobaczyć nowe przechwycone polecenia należy kliknąć „Refresh”. Narzędzie pozwala analizować zapytania użytkowników, czas trwania i obciążenie generowane przez te zapytania, a nawet podejrzeć wykorzystane plany zapytań:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik