PostgreSQL: EDB: Włączanie profilera

30-Cze-2021

Aby skonfigurować Profilera w pierwszej kolejności należy zmodyfikować opcję shared_preload_libraries w postgresql.conf. Modyfikacja polega na dodaniu $libdir/sql-profiler,$libdir/index_advisor

Niestety ta modyfikacja wymaga wykonania restartu serwera

Po restarcie można skontrolować ustawienie z posiomu psql:

Kolejny krok, to  uruchomienie skryptów, które konfigurują profilera (i przy okazji index advisora)

Teraz można już przejść do PEM. W wersji 13 Profiler znajduje się w Tools >> Server >> SQL Profiler. Po utworzeniu sesji profilera od razy i prawie na żywo można ją obserwować. Prawie na żywo, bo żeby zobaczyć nowe przechwycone polecenia należy kliknąć „Refresh”. Narzędzie pozwala analizować zapytania użytkowników, czas trwania i obciążenie generowane przez te zapytania, a nawet podejrzeć wykorzystane plany zapytań:

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik