PostgreSQL: Klienckie zmienne środowiskowe

13-cze-2021

Aby uruchamiając komendy korzystające albo administrujące postgresem, bez wpisywania długich komend z licznymi argumentami, można w środowisku zdefiniować kilka zmiennych środowiskowych. Ich wartości będą wykorzystywane podczas uruchamiania komend:

PGDATA – ścieżka wskazująca na lokalizację katalogu data, np.: /var/lib/pgsql/13/data

PGPORT – port, na którym nasłuchuje serwer, np. 5432

PGUSER – nazwa użytkownika, którą należy wykorzystywać, np.: postgres

PGDATABASE – domyślna baza danych, np. postgres

Nie zapominajmy też o zmiennej systemowej PATH, która powinna zawierać odnośnik do katalogu bin np. /usr/pgsql-13/bin

Odpowiednie polecenia można umieścić w pliku profilu użytkownika .bash_profile

PATH=$PATH:/usr/pgsql-13/bin
PGDATA=/var/lib/pgsql/13/data
export PGDATA
export PATH
export PGPORT=5432

Istnieje jednak ryzyko, że podczas konfiguracji, aktualizacji, reinstalacji PostgreSQL, ten plik może zostać zamazany. Na szczęście w pliku powinna znaleźć się również taka linijka:

# If you want to customize your settings,
# Use the file below. This is not overridden
# by the RPMS.
[ -f /var/lib/pgsql/.pgsql_profile ] && source /var/lib/pgsql/.pgsql_profile

Dlatego zdecydowanie lepiej będzie umieścić własne definicje zmiennych środowiskowych w pliku .pgsql_profile

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik