PostgreSQL: Klienckie zmienne środowiskowe

13-Cze-2021

Aby uruchamiając komendy korzystające albo administrujące postgresem, bez wpisywania długich komend z licznymi argumentami, można w środowisku zdefiniować kilka zmiennych środowiskowych. Ich wartości będą wykorzystywane podczas uruchamiania komend:

PGDATA – ścieżka wskazująca na lokalizację katalogu data, np.: /var/lib/pgsql/13/data

PGPORT – port, na którym nasłuchuje serwer, np. 5432

PGUSER – nazwa użytkownika, którą należy wykorzystywać, np.: postgres

PGDATABASE – domyślna baza danych, np. postgres

Nie zapominajmy też o zmiennej systemowej PATH, która powinna zawierać odnośnik do katalogu bin np. /usr/pgsql-13/bin

Odpowiednie polecenia można umieścić w pliku profilu użytkownika .bash_profile

Istnieje jednak ryzyko, że podczas konfiguracji, aktualizacji, reinstalacji PostgreSQL, ten plik może zostać zamazany. Na szczęście w pliku powinna znaleźć się również taka linijka:

Dlatego zdecydowanie lepiej będzie umieścić własne definicje zmiennych środowiskowych w pliku .pgsql_profile

 

Dodaj komentarz:

Autor: Rafał Kraik