PostgreSQL: Jak zrestartować usługę?

1-lis-2020

Czy to Windows, czy to Linux – postgres jest procesem, który w pewnych przypadkach trzeba zrestartować. W takim przypadku skorzystaj z polecenia restart. Tak wygląda to na Windows:

"C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin\pg_ctl.exe" restart -D "C:/Program Files/PostgreSQL/13/data/"

a tak na Linuxie:

service postgresql-X.Y restart

Jeśli z jakiegoś powodu (np. źle zdefiniowanych parametrów uruchomieniowych) serwer nie startuje, to przyczyny należy szukać w  plikach logów, które znajdują się w podkatalogu log katalogu data:

C:\Program Files\PostgreSQL\13\data\log

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik