Powershell: Jak sprawdzić kiedy w clustrze wystąpił failover

26-mar-2018

Jedna prosta komenda:

Get-winEvent -ComputerName $env:COMPUTERNAME -filterHashTable @{logname =’Microsoft-Windows-FailoverClustering/Operational’; id=1641}| ft -AutoSize -Wrap

Właściwie każdy wie, że takie zdarzenia trafiają do loga. Spryt  polcecenia polega na wyfiltrowaniu tylko tych zdarzeń, które rzeczywiście są potrzebne.

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik