Powershell: Get-History

25-mar-2018

Kiedy pracujesz z PowerShell, konsola śledzi i zapamiętuje każdy twój ruch. Dzięki temu można przejrzeć listę wykonywanych do tej pory poleceń naciskając strzałkę w górę. Do przejrzenia wcześniej wykonanych poleceń można sie także posłużyć poleceniem

Get-History

Posiadając listę do tej pory wykonanych poleceń, możesz chcieć ponownie uruchomić jedną z nich. Da się to zrobić powołując się na numer komendy w historii uruchamiając

Invoke-History

Tak to działa w praktyce:

Jeśli chcesz tylko pobrać listę komend i umieścić ją w schowku wykonaj:

Get-History | Select -expand CommandLine | clip

 

 

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik