SQL: Filestream – dlaczego trzeba go włączyć dwa razy?

12-mar-2018

Podczas konfiguracji FILESTREAM dwa razy wykonuje się podobne czynności:

  • W SQL Configuration Manger, należy we właściwościach usługi SQL na karcie FILESTREAM wybrać jedną z dostępnych opcji:
  • A następnie w SQL Management Studio wykonać polecenie SP_CONFIGURE zmieniając 'filestream access level’
    EXEC sp_configure 'filestream access level',2
    GO
    RECONFIGURE
    GO

Czy te dwa kroki się powielają? Czy można wykonać jeden a drugiego już nie?

Otóż nie!

Pierwsza część wykonuje fragment konfiguracji systemu operacyjnego, którego nie można wykonać z wewnątrz procesu SQL

Druga część odpowiada za włączenie opcji na poziomie silnika bazy danych

Pierwsza część wymaga uprawnień lokalnego administratora, a druga sysadmina.

To cały powód!

FILESTREAM Configuration and Setup Changes in SQL Server 2008 February CTP

Komentarze są wyłączone

Autor: Rafał Kraik